Fachschaft Kunst

Foto Kunst Fachschaft 2017 web

 Die folgenden Kolleginnen unterrichten an unserer Schule das Fach Kunst:

 Name Kürzel Fächer
     
Anja Diez Di F, Ku
Dagmar Hörner-Ströh Hör D, Ku, Ps
Ramona Schmidt Sm F, Ku
Elke Schweigart Sg D, Ds, Ku